Sunday, October 4, 2009

4) मॅच-फिक्सिंग

वूल्मर यांच्या हत्त्येस आपणापैकी अनेक जणही जबाबदार?

हॅन्सी क्रोनेची आणि वूल्मर यांची हत्त्या मॅच फिक्सिंगच्या संदर्भातच झाली, असे म्हटले जाते. सट्टेबाजीमुळे किंवा सट्टेबाजीसाठी मॅच फिक्सिंग होते. ही सट्टेबाजी कोटावधी रूपयांची असते. पण सगळात महत्त्वाचे म्हणजे सट्टेबाजीसाठी लागणारी रक्कम ही सट्टेबाजांचे स्वतःचे भांडवल नसते. अनेकांनी लावलेल्या १०-२०-५०-१००-१००० अशा छोटया छोटया रकमांतूनच ती अवाढव्य रक्कम उभी होते. त्या रकमेच्या जोरावरच हे समाजविघातक सट्टेबाज खेळाची रंगत आणि पावित्र्य तर घालवतातच पण वेळच आली तर स्वतःची कातडी बचावण्यासाठी स्वतःच्या हितशत्रूंचा असा काटा काढायलाही मागे-पुढे पाहात नाहीत. प्रत्यक्ष गुन्हेगाराइतकेच त्याचे साथीदारही दोषी असतात; याचाच वेगळया शब्दात अर्थ असा की, मॅचच्या निकालावर 'गंमत' म्हणूनसुद्धा किंवा 'टाईम-पास' म्हणूनसुद्धा जे जे कोणी पैसे लावतात, त्या सायांचे हात या दोघांच्या रक्ताने बरबटलेले आहेत.

तुम्ही त्यातले एक आहात का?

नसाल तर फारच छान! असेच आग्रहपूर्वक बेटिंगपासून दूर रहा. असाल तर अजून तरी सावध व्हा. 'गंमत', 'थ्रील' वा 'टाईम-पास'साठी खूप चांगले मार्ग उपलब्ध आहेत. स्वतःच्या किरकोळ फायद्यासाठी बेटिंगसारख्या अशा कोणत्याही बेकायदेशीर बाबींना पाठींबा वा उत्तेजन देऊ नका. यातून केवळ भस्मासूरच निर्माण होतात. भस्मासूर निर्माण करण्याच्या पापात निदान तुम्ही तरी जाणूनबुजून वा अजाणताही सहभागी होऊ नका.

बयाच वर्षापूर्वी मी तळेगाव स्टेशनजवळ राहात होतो. रेल्वे पोर्टरसारखे निळे कपडे घातलेले लोक बाजारदराच्या निम्म्या दराने विकायला धान्य घेऊन दारावर येत. त्यांना हे कसे परवडत असेल, याचा मला अचंबा वाटे. त्यावेळी तळेगावमध्ये राहाणाया श्री. अनंतराव चाफेकरांशी - दादांशी बोलता बोलता हा विषय काढल्यावर ते म्हणाले होते ''स्टेशनवर सायडिंगला उभ्या असलेल्या मालगाडीतून हेच लोक रात्री चोरी करतात आणि मुद्देमालही सापडू नये म्हणून चोरीचा तोच माल लगेचच्या लगेच असा पडत्या दरात हातोहात विकून मोकळे होतात. जर आपणाला चोया थांबवायच्या असतील तर निम्म्या दराचा हा मोह सोडून त्यांच्याकडून असा चोरीचा माल घेणे, आपण कटाक्षाने टाळले पाहिजे.''

त्यांची रसद तोडा.

आजही 'मॅच-फिक्सिंग'बाबत दादा हेच म्हणाले असते. ''मॅच फिक्सिंग थांबवणे, आपल्याच हाती आहे. जर आपण बेटिंगचा मोह टाळला तर कोण कशाला निकाल निश्चितीच्या फंदात पडेल? आणि कोणाला उगीचच आपले प्राण कशाला गमावावे लागतील?''

तुम्हीच विचार करून पाहा ना!


रवीन्द्र देसाई

If you find it difficult to post a comment in Marathi, you are welcome to make a contact with me either on desaisays@gmail.com or on 9850955680 / 020 2457 5575.

Let us make this world a bit better, together!

1 comment:

  1. 100 % Agreed, Match Fixer take advantage of peoples phycology.

    ReplyDelete